Gå till innehållet
470x290 verksamheter.png

Fastighetsägare flerbodstadshus och bostadsrätter

Som fastighetsägare eller verksamhet kan du få rådgivning och stöd kring frågor som rör ditt avfall eller fettavskiljare. Du kan även göra beställningar och ändringar i abonnemangen.

Insamling av förpackningsavfall 

Från och med 1 januari 2024 tar Sysav över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling i Lomma, Svedala och Kävlinge kommuner. 

Senast 2027 ska fastighetsnära insamling (FNI) vara infört i hela Sverige. I Svedala och Lomma kommuner finns idag redan fastighetsnära insamling av förpackningar. I Kävlinge kommun har arbetet påbörjats för att kunna erbjuda fastighetsnära insamling senast 2026. 

Måste man sortera ut förpackningar?

Ja, det är ett lagkrav i avfallsförordningen och gäller alla förpackningsslag. Från och med 2027 är det dessutom krav på att förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas ska samlas in fastighetsnära. 

För flerbostadshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att ordna med lämpligt utrymme eller yta för att möjliggöra sortering. Kommunen eller kommunens anlitade entreprenör ansvarar för att hämta det utsorterade avfallet. 

Fram till 2027 kan fastighetsägaren hänvisa boende att slänga förpackningsavfall på återvinningsstationerna men sedan är detta inte längre tillåtet. 

Tillbaka till toppenUpp

Varför ska förpackningarna sorteras nära bostaden?

Plockanalyser visar att cirka en tredjedel av hushållssoporna består av förpackningar, som alltså egentligen inte får slängas där. Undersökningar visar att vi blir bättre på att sortera ut förpackningsavfall när vi kan slänga det i anslutning till bostaden. Det blir lättare för hushållen att sortera och man slipper både lagra avfall hemma och även transporterna till återvinningsstationen. 

Det är en förutsättning för att vi ska kunna återvinna mer material. Att kunna använda befintligt utsorterat förpackningsmaterial istället för att producera nytt är en stor vinst för miljön. 

Tillbaka till toppenUpp

Samlokaliserad verksamhet - vad är det?

Om det finns en samlokaliserad mindre verksamhet i fastigheten som idag delar avfallsutrymme och behållare med hushållen finns möjlighet fortsätta med det. Det kan vara exempelvis en butik eller restaurang i bottenplan av ett hyreshus. Verksamheten måste anmäla till kommunen att de lämnar sitt förpackningsavfall via fastighetsägaren till kommunen. Inom kort kommer det vara möjligt att anmäla sig på sysav.se/samlokaliserad

Tillbaka till toppenUpp

Har din fastighet förpackningsinsamling idag?

Om din fastighet har fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar idag kommer det ske vissa förändringar vid årsskiftet. 

Kommunen kommer auktorisera entreprenörer för hämtning av förpackningsavfallet. Under hösten kommer godkända entreprenörer som kommunen skrivit avtal med listas här på vår hemsida. 

Som fastighetsägare ansvarar du för att ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av oss från 1 januari 2024. Om de inte är det behöver du kontakta en ny godkänd entreprenör. 

  • Är din nuvarande entreprenör godkänd av oss? Då kan ni så klart fortsätta använda dem. Tänk på att avgiften kan ändras och avtal behöver skrivas om inför årsskiftet. Varje entreprenör sätter sin prislista, den begränsas dock av en maxtaxa som beslutas av kommunfullmäktige.
  • Kommunen kommer att betala ut en ersättning till fastighetsägare med FNI i efterhand, löpande under året. 
  • Ersättningen är ännu inte beslutad. 
Tillbaka till toppenUpp

Vad behöver vi som fastighetsägare göra för att förbereda oss?

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan börja planera för hur man kan ta hand om de avfallstyper som förändringen gäller. 

När avfallet sorteras i fler fraktioner minskar mängden restavfall betydligt. På så vis blir det en omfördelning i soprummet som inte nödvändigtvis kräver mer yta. Kostnaden för hämtning av restavfall minskar och täcker ofta kostnaden för de andra avfallsslagen. 

Efter 1 januari 2024 kommer Sysavs auktoriserade entreprenörer att hämta förpackningsavfallet. Sysav kommer att informera fastighetsägare och bostadsrättsföreningar löpande om vad förändringen innebär. 

Tillbaka till toppenUpp

Vad händer med befintliga entreprenörsavtal och kostnaderna?

Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har i dag ett befintligt avtal med en entreprenör som samlar in sorterat avfall. Från och med 2024 tar Sysav över insamlingsansvaret, och det blir då bara Sysav eller upphandlade insamlingsentreprenörer som får samla in förpackningar. 

Befintliga avtal för hämtning av förpackningsavfall måste sägas upp eftersom förpackningsavfallet från 2024 ska hämtas av kommunens anlitade entreprenörer. Vi strävar efter en så smidig övergång som möjligt och att möjliggöra att kunna fortsätta med samma entreprenör om man vill. Vi kartlägger just nu också hur förpackningsinsamlingen ser ut i dagsläget. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen på hemsidan och kommer att informera om vilka entreprenörer som får uppdraget från 2024.
Se sysav.se/auktorisation 

Tillbaka till toppenUpp

Blanketter och dokument

Här hittar du som fastighetsägare för flerbostadshus och bostadsrätter blanketter för t.ex. ägarbyte och insamling av förpackningsavfall.

Handbok för avfallshantering

En handbok för dig som: 

  • tar fram detaljplaner för avfallshantering 
  • projekterar och beslutar om exempelvis bygget av miljöhus 
  • handlägger bygglovsärende
  • remitterar till kommunens avfallsorganisation 
  • ser till att bestämmelser kring byggnationer efterlevs