Gå till innehållet
470x290 hus på kulle.png

Enskilda avlopp och fettavskiljare

Om man inte har möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp måste man själv lösa avloppsfrågan genom en så kallad enskild avloppsanläggning.