Gå till innehållet
paragraf .png

Avfallstaxa och föreskrifter

Alla betalar en avgift för sin avfallshantering. Avfallstaxan som den kallas är indelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.

Vad får du för din avgift?

I grundavgiften ingår: bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall, kundservice, information, fakturering och avfallsplanering. 

Du får dina sopor hämtade och kan vara säker på att de tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Täcker kostnaden för att behandla avfallet

Hushållsavfallet – det du lägger i soppåsen – hämtas av en entreprenör som är upphandlad av kommunen. Sophämtningsavgiften täcker även kostnaderna för att behandla avfallet och vad kärlet du slänger soporna i kostar. En del avfall material återvinns, farligt avfall destrueras och restavfallet går till förbränning.

Du kan lämna grovavfall

I avgiften ingår också att du kan lämna grovavfall och farligt avfall på återvinningscentralerna och för farligt avfall. Vidare bekostar avgiften administration och information kring avfallshantering samt kundservice, fakturering och avfallsplanering