Gå till innehållet

Karakterisering för privatperson som lämnar asbesthaltigt avfall

Asbesthaltiga avfall deponeras och ska karakteriseras av dig som lämnar avfallet.

Sorteringsguiden - tänk på detta när du lämnar asbesthaltigt avfall

Så här gör du: 
Skriv ut blanketten Karakterisering privatpersoner asbest och eternit, som du hittar i länklistan. Fyll i de blåmarkerade fälten (kontaktuppgifter och underskrift). Ta med blanketten när du lämnar ditt avfall till någon av nedanstående avfallsanläggningar:

Spillepeng avfallsanläggning
Adress: Spillepengsgatan 13, i Malmö
Deponiavfall kan lämnas helgfria vardagar 06:30-15:30.

När karakteriseringen lämnats till vågpersonalen får du ett vågkort. Väg därefter in fordonet och vänta tills bommen öppnas. Följ sedan vägen rakt fram, kör över bron och sväng vänster, följ skyltning: S4232i – Deponi Farligt avfall. Vänta tills avfallskontrollant är på plats innan avfallet lämnas av. Vid utvägning lämnar du tillbaka vågkortet i våghuset och betalar med betalkort.

Hedeskoga avfallsanläggning
Adress: Blåsborgsvägen 161, norr om Ystad.
Deponiavfall kan lämnas helgfria vardagar 07.00-15.30.

När karakteriseringen lämnats till vågpersonalen får du ett vågkort. Färd- och vägningsbeskrivning ges av vågpersonalen. Vänta tills avfallskontrollant är på plats innan avfallet lämnas av i den låga containern på sorteringsplattan. Vid utvägning lämnar du tillbaka vågkortet till vågpersonalen och betalar med betalkort.

Kontakta kundservice