Gå till innehållet

Karakterisering för privatperson som lämnar avfall till deponi

Asbesthaltiga och asbestliknande avfall deponeras och ska karakteriseras av dig som lämnar avfallet.

Nyhet - krav på varselväst från 1 juli 2022

Av säkerhetsskäl är det från och med 1 juli krav på att bära varselväst eller varselkläder, minst klass 2, för dig som besöker Måsalycke, Hedeskoga, Trelleborg och Spillepengs avfallsanläggningar samt Lunds avfallstation.
Du som saknar varselväst kan få låna en i vågkontoret på avfallsanläggningen.*

*Gäller ej återvinningscentraler.

Sorteringsguiden - tänk på detta när du lämnar asbesthaltigt och asbestliknande avfall

Så här gör du:

Fyll i aktuell blankett för asbesthaltigt avfall (Karakterisering Privatpersoner Eternit), eller för asbestliknande avfall (Karakterisering Privatpersoner Minerit/Cembonit) som du hittar i länklistan. Ange kontaktuppgifter i de blåmarkerade fälten. Skriv ut, signera och ta med blanketten när du lämnar ditt avfall till någon av nedanstående avfallsanläggningar.

Spillepeng avfallsanläggning

Adress: Spillepengsgatan 13, i Malmö
Deponiavfall kan lämnas helgfria vardagar 06:30-15:30.

När karakteriseringen lämnats till vågpersonalen får du ett vågkort. Väg därefter in fordonet och vänta tills bommen öppnas. Följ sedan vägen rakt fram, kör över bron och sväng vänster, följ skyltning: S4232i – Deponi Farligt avfall. Vid utvägning lämnar du tillbaka vågkortet i våghuset och betalar med betalkort.

Hedeskoga avfallsanläggning

Adress: Blåsborgsvägen 161, norr om Ystad.
Deponiavfall kan lämnas helgfria vardagar 07.00-15.30.

Ifylld karakteriseringsblankett lämnas till vågpersonal som bistår med vidare färdbeskrivning. Vänta på maskinförare vid bommen in till deponin. Betalning sker med betalkort efter utvägning.

Kontakta kundservice