Gå till innehållet

Så hanterar du ditt trädgårdsavfall

Här kan du läsa mer om Sysavs jordprodukter av återvunnet trädgårdsavfall. Du får också lära dig mer om invasiva växter och får tips för din odling!

Trädgårdsavfall

tradgardsavfall-1232x326.jpg

Så gör du med trädgårdsavfallet

Trädgårdsarbete betyder att det blir en hel del kvistar, löv och annat trädgårdsavfall som behöver tas om hand. 

Har du inget kärl för trädgårdsavfall, kan du åka till närmaste återvinningscentralen. Har du större stubbar och stammar ska de vara sågade i bitar.

Trädgårdsavfallet kan sedan komposteras eller energiåtervinnas. 

 

Vad är trädgårdsavfall?

Ja tack, det här sorteras som trädgårdsavfall:

 • Kvistar och ris från beskärning av träd och buskar
 • Mossa
 • Barr
 • Blommor och blad från rabatter
 • Gräsklipp
 • Löv 
 • Fallfrukt

Nej tack, det här sorteras inte som trädgårdsavfall:

 • Grästuvor med jord
 • Blomkrukor
 • Rotvältor
 • Plast- och papperssäckar
 • Blompinnar
 • Jord
 • Aska
 • Lera
 • Sten 

Läs mer i Sorteringsguiden


Invasiva växter

Så tar du hand om invasiva växter

Invasiva främmande arter påverkar den biologiska mångfalden, vår hälsa och kan orsaka kostnader för enskilda och för samhället. Därför är det viktigt att de hanteras på rätt sätt. För att förhindra spridning, rekommenderar Naturvårdsverket att de förbränns.

Sjuk växtlighet, så som smittad Buxbom, och invasiva främmande arter som till exempel jättebalsamin, parkslide, sidenört och jättebjörnloka, slängs förpackat i plastpåsar i restavfallet, eller förpackat i containern för brännbar rest på återvinningscentralen. Var god kontakta även personalen. 

Bläddra genom att trycka på bilderna på växterna ovan, för att läsa mer om tre vanliga invasiva växter.

Läs mer om invasiva växter

skottkarra_596x400.jpg

Parkslide

Parkslide är ett exempel på en invasiv art. Det är en relativt hög flerårig ört med grenig stam från Ostasien. Parkslide är svår att bekämpa och enklast är att göra det medan plantan är liten.

Precis som övriga invasiva växter ska den slängas förpackad i restavfall eller i containern för brännbar rest på återvinningscentralen. När det gäller parkslide är det är viktigt att alla rötter kommer med, omgivande jord får då också gå till förbränning.

parkslide.jpg

Jättebalsamin

Jättebalsamin är också en invasiv växt. Den kommer från västra Himalaya och finns etablerad i förvildade bestånd i Sverige sedan 1918. Förhindra att arten sprids genom att slå den innan växten börjar blomma och sätta frö. 

Precis som övriga invasiva växter ska den slängas förpackad i restavfall eller i containern för brännbar rest på återvinningscentralen.

jattebalsamin_596x400.jpg

Jätteloka

Jätteloka är en invasiv växt från västra Kaukasus som har introducerats i landet via trädgårdshandel. Var försiktig vid hantering av arten och jordmassor som kan innehålla frön. Använd skyddskläder och glasögon när du hanterar jättelokan. Du kan få svåra hudskador av växtsaften.

Den ska, precis som övriga invasiva växter, slängas förpackad i restavfall eller i containern för brännbar rest på återvinningscentralen.

jattebjornloka_596x400.jpg
skottkarra_596x400.jpg Så tar du hand om invasiva växter
parkslide.jpg Parkslide
jattebalsamin_596x400.jpg Jättebalsamin
jattebjornloka_596x400.jpg Jätteloka

Trädgårdstips!

Så använder du plantjorden och grönkomposten

Dags att plantera? Ge dina växter naturligt återvunnen jord!

På våra återvinningscentraler säljer vi planteringsjord som innehåller grönkompost av återvunnet trädgårdsavfall från sydskånska parker och trädgårdar. Jorden är framförallt framtagen till rabatter, planteringar och utomhuskrukor och balkonglådor. Planteringsjorden är högklassig jord med högt näringsinnehåll.  

Grönkompost

På Hedeskoga, Måsalycke och Spillepengs avfallsanläggningar kan du också köpa certifierad grönkompost som är bra för jordförbättring och gödsling.


Lastsäck för kombibil

Undvik att smutsa ner bilen när du kör till exempel löv, trädgårdsavfall eller annat skräp genom att använda en lastsäck.

Lastsäcken, eller Zacky-säcken, är en smart och effektiv lösning som passar alla kombibilar. Du monterar dem på mindre än en minut. Lastsäcken finns att köpa på alla Sysavs återvinningscentraler - fråga personalen så hjälper de dig.


Sticklingar och växtbyte

Längtar du också efter prunkande trädgårdar, balkonglådor och innergårdar? Växtbyten är ett klimatsmart och ekonomiskt sätt att få nya växter.

Sök till exempel bland Facebooks evenemang efter växtbytardagar och sticklingsbyten i din närhet. Eller dra ihop ett eget med grönfingrade vänner och bekanta.

Populära och enkla sticklingar att ta:

 • Palettblad
 • Elefantöra
 • Pelargoner

Sticklingar tas på olika sätt, beroende på vad det är för växt. En del bildar nya skott i jorden, andra längst ut på stjälken medan många växter enklast förökas genom att du knipsar av en bit av plantan med några blad. En del sticklingar kan du plantera direkt i jorden, medan andra är bäst att låta rota först i ett glas vatten. 

PS! Tänk på att en stickling är en fin gå-bort-present!