Gå till innehållet
 

Gips

Gips kan du lämna i en separat behållare på återvinningscentralen. 

Exempelvis målade och omålade gipsskivor med eller utan tapet. Gipsjutningar och gipsmodeller.

Tänk på...

Lägg aldrig gips i behållare för brännbart avfall eller i din vanliga soppåse.
Bundet i gipset gör svavlet ingen skada, men vid förbränning frigörs svaveloxider som följer med rökgaserna ut. Därför är det mycket viktigt att gips inte kommer med avfallet till förbränning.

Får ej innehålla

Reglar, gips som sitter ihop med kakel, plastsäckar eller annat avfall.

Lämnas till

Återvinningscentral

Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 
Hitta till våra återvinningscentraler

Vad händer sen?

Materialåtervinning

Materialåtervinning innebär att jungfruligt material ersätts med använt material som sorterats efter sina egenskaper.

Gips tillhör Grovavfall

Tänk på...

Lägg aldrig gips i behållare för brännbart avfall eller i din vanliga soppåse.
Bundet i gipset gör svavlet ingen skada, men vid förbränning frigörs svaveloxider som följer med rökgaserna ut. Därför är det mycket viktigt att gips inte kommer med avfallet till förbränning.

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.