På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Certifierad grönkompost

För jordförbättring och gödsling, naturligt återvunnen på Sysav. Säljs i lösvikt.

Sysavs certifierade grönkompost fungerar ypperligt som jordförbättring i din trädgård. Komposten hjälper till att höja mullhalten, vilket är positivt oavsett om du har lerjord eller sandjord. Grönkomposten är rik på nyttiga mikroorganismer och skapar en frisk och levande jord.

Certifierad grönkompost i lösvikt

Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad

SiktstorlekPris per ton (exkl moms)Lagerstatus
0-40 mm  140 kr Tillfälligt slut, tas fram mot beställning
0-20 mm  180 kr I lager
0-10 mm  240 kr I lager

Måsalycke avfallsanläggning, St Olof

SiktstorlekPris per ton (exkl moms)Lagerstatus
0-40 mm  140 kr Tillfälligt slut - kontakta kundservice
0-20 mm  180 kr Tillfälligt slut - kontakta kundservice
0-10 mm  240 kr I lager

Spillepengs avfallsanläggning, Malmö

SiktstorlekPris per ton (exkl moms)Lagerstatus
0-40 mm  140 kr Begränsad tillgång - kontakta kundservice
0-20 mm  180 kr I lager
0-10 mm  240 kr I lager

Mängd

Vänligen kontakta kundservice för att få reda på aktuellt lagersaldo om du behöver mer än 20 ton

Betalning

Betalning sker till vågpersonalen med Sysavs vågkort eller med de vanligaste betal-/kreditkorten. Vi tar dessvärre inte kontanter.

Siktstorlek 

Sysav kan tillhandahålla 0-10, 0-20 samt 0-40 siktstorlek av grönkomposten. Önskar du köpa grönkompost större än 10 mm på Måsalycke eller större än 20 mm på Hedeskoga ber vi dig kontakta kundservice minst en vecka i förväg. 

Sysavs certifierade grönkompost har hög mullhalt och innehåller främst näringsämnena kalium, fosfor och kalcium samt flera mikronäringsämnen. Näringen i Sysavs grönkompost är långtidsverkande och blir tillgänglig för växten lite i taget, allt efter växternas behov.

Däremot är innehållet av växttillgängligt kväve lågt. Tillförsel av ett för växterna mer lättillgängligt kväve kan därför behövas, särskilt till näringskrävande växter.

Bild

Miljö- och kvalitetscertifierad

Sysavs certifierade grönkompost från Hedeskoga, Måsalycke och Spillepeng är certifierad enligt SPCR 152, vilket innebär en noggrann kvalitetsdokumentation och fri insyn vad gäller miljö- och kvalitetsparametrar. Hela kedjan från råvara till slutprodukt anpassas till enhetliga kriterier utifrån miljöskydds- och användarbehov. Sysavs certifierade grönkompost är genom certifieringssystemet en miljö- och kvalitetsprodukt. Utfärdandet och beslut om märkning utförs av ett oberoende certifieringsorgan.

Den certifierade grönkomposten uppfyller ställda miljökrav gällande tungmetaller, smittskydd, ogräs och synliga föroreningar. Analysresultat kan erhållas för varje framsiktat parti av Sysavs grönkompost.

  • Grönkompost
  • Certifikatnummer 506101
  • Produktionsansvarig Jessica Bemlar

Näringsvärde grönkompost Spillepengen

Växtnäring  Benämning Provvärde  Enhet 
Totalkväve  Tot-N  5,6  kg/ton
Nitratkväve  NO3-N  0,08   kg/ton
Ammoniumkväve  NH4-N  0,1   kg/ton
Totalfosfor  Tot-P  1,2   kg/ton
Lättlöslig fosfor   P-lättlösligt   2,3   kg/ton
Totalkalium  Tot-K  3,3   kg/ton
Magnesium  Mg  1,7   kg/ton
Svavel   S  0,9   kg/ton
Kalcium  Ca  1,3   kg/ton
       
Jordförbättrande       
Organisk substans  Gf  29  glödförlust i % av TS
pH    8,3  
Torrsubstanshalt  TS  51  Viktprocent
Siktstorlek       
Volymvikt    653  kg/m3
Partikelstorlek     80,3  % < 5 mm
Sten     7,4  % > 5 mm
Stabilitet    Färdig  ej färdig, färsk, stabil, mycket stabil
Konduktivitet     57  μS/cm

Näringsvärde grönkompost Hedeskoga

Växtnäring  Benämning Provvärde  Enhet 
Totalkväve  Tot-N  7,1  kg/ton
Nitratkväve  NO3-N  0,16  kg/ton
Ammoniumkväve  NH4-N  0,07  kg/ton
Totalfosfor  Tot-P  1,6  kg/ton
Lättlöslig fosfor   P-lättlösligt  0,08  kg/ton
Totalkalium  Tot-K  4,8  kg/ton
Magnesium  Mg  1,8  kg/ton
Svavel   S  0,8  kg/ton
Kalcium  Ca  13  kg/ton
       
Jordförbättrande       
Organisk substans  Gf  21  glödförlust i % av TS
pH  -  8,5  -
Torrsubstanshalt  TS  73  Viktprocent
Siktstorlek   -    mm
Volymvikt  -    kg/m3
Partikelstorlek     600  
Sten     4,5  % > 5mm
Stabilitet    Färdig ej färdig, färsk, stabil, mycket stabil
Konduktivitet     58  μS/cm

Näringsvärde grönkompost Måsalycke

Växtnäring  Benämning Provvärde  Enhet 
Totalkväve Tot-N  7,6  kg/ton
Nitratkväve  NO3-N  0,15  kg/ton
Ammoniumkväve  NH4-N  0,09  kg/ton
Totalfosfor  Tot-P  1,6  kg/ton
Lättlöslig fosfor   P-lättlösligt  0,1  kg/ton
Totalkalium  Tot-K  4,9  kg/ton
Magnesium  Mg  1,7  kg/ton
Svavel   S  0,9  kg/ton
Kalcium  Ca  13  kg/ton
       
Jordförbättrande       
Organisk substans  Gf  25  glödförlust i % av TS
pH    7,8  
Torrsubstanshalt TS   72  Viktprocent
Siktstorlek       mm
Volymvikt    550  kg/m3
Partikelstorlek     94  % <5 mm
Sten     3,8  % >5 mm
Stabilitet    Färdig   ej färdig, färsk, stabil, mycket stabil
Konduktivitet       μS/cm
Bild

Nytt pris på grönkompost

Från och med 1 juli 2018 justeras priset på grönkompost för Hedeskoga och Måsalycke avfallsanläggning. Priset blir detsamma som varit på Spillepengs avfallsanläggning.

Detta då grönkomposten är kvalitetscertifierad.

Kontakta kundservice

Användning

Grönkompost måste alltid blandas ut, annars riskerar man att skada sina växter.

Allmän jordförbättring
Mylla ner 3-4 cm tjockt lager kompost på högst 15 cm djup, särskilt viktigt om du har lerjord.

Jordförbättring i rabatter
Sprid cirka 3 cm och mylla ner maximalt 5 cm djupt.

Toppdress
Blanda 1/3 grönkompost med 2/3 sand och sprid ut i ett lager 0,5 – 1,0 cm tjockt och kratta ner. Som jordförbättring är siktstorlek 0-20 att föredra. Ska man förbättra lerjord är det bättre att sprida mindre mängder varje år. Grönkompost bör inte användas till surjordsväxter, t.ex. Rhododendron och Erica.  

Plantering
Vid plantering, använd en färdigblandad plantjord. Sysavs grönkompost finns som komponent i en säckad plantjord och säljs på alla återvinningscentraler i Sysavregionen.