På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Avfall som bränsle

Genom att förbränna avfall som är svårt att återvinna på annat sätt, bidrar Sysav till att täcka samhällets energibehov.

I Sysavs avfallsförbränningsanläggning används avfall som bränsle. Rökgaser och restprodukter hanteras på ett miljösäkert sätt. Vanliga hushållssopor och annat utsorterat brännbart avfall eldas och blir energi i form av el och fjärrvärme.

Tack vare att det finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät i Malmö och Burlöv kan energin från avfallet tas tillvara på ett effektivt sätt. Cirka 90 procent av husen i de två kommunerna värms med fjärrvärme och Sysav står för 60 procent av den fjärrvärmen.

I kraftvärmeverket produceras även el som distribueras ut på elnätet.

Källsortering i första hand

I första hand sorterar hushåll och företag ut avfall som kan återvinnas som material eller behandlas biologiskt. Farligt avfall och elektronik ska också avlägsnas. Det som är kvar kan förbrännas med energiutvinning.

Rökgasrening och restprodukter

Avfallsförbränningsanläggning har en effektiv rökgasrening och utsläppsvärdena ligger med god marginal under de gränsvärden som finns.

Av förbränningen blir det restprodukter. Slaggen  - det som lämnar ugnen oförbränt, till exempel sten, grus, glas och skrot - kan återvinnas. Aska och slam är också restprodukter från förbränningen. 

Miljönytta

Genom att använda avfallet som bränsle minskas behovet av andra bränslen, till exempel olja och naturgas. Tre ton avfall innehåller ungefär lika mycket energi som ett ton olja. Eftersom en stor del av avfallet består av förnybart material bidrar det inte så mycket till växthuseffekten.

Restprodukterna

 

Aska

Cirka tre viktprocent av avfallet blir torr aska som innehåller kalk, till kalk bundna föroreningar samt tungmetaller. Denna aska transporteras på ett säkert sätt till Langöya i Norge för återvinning.

Slam

Rökgaserna renas i våta reningssteg och därför bildas också en våt restprodukt – slam. Denna deponeras på Spillepeng avfallsanläggning.

Slagg

Ungefär 15-20 viktprocent av avfallet blir kvar som slagg. Den kallas ibland också för bottenaska. Ur slaggen sorteras järnskrot och andra metaller ut och gruset som blir kvar kan användas som täcknings- eller anläggningsmaterial.

Energi från Sysav

Sysavs avfallsförbränningsanläggning har tillstånd att förbränna 630 000 ton avfall per år.  
Anläggningen levererar cirka 1400 000 MWh fjärrvärme och 250 000 MWh el per år.

Avfallsförbränning - ett komplement

Avfallsförbränning är ett komplement till annan avfallsbehandling och används för avfall som inte lämpar sig för till exempel materialåtervinning eller biologisk behandling.

Genom att förbränna avfall använder man den energi som är bunden i materialet. Tre ton avfall kan ge ungefär lika mycket energi som ett ton olja. Avfall kan också till stor del betraktas som ett biobränsle, då cirka 85 viktprocent av avfallet består av förnybart material.