På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Park- och trädgårdsavfall blir kompost

Park- och trädgårdsavfall kan med fördel komposteras, då tillvaratas all näring. Slutprodukten, grönkompost, kan återföras till jorden och kretsloppet sluts.

Sysav har komposterat park- och trädgårdsavfall sedan början av 90-talet och arbetar för att den färdiga grönkomposten ska hålla så hög kvalitet som möjligt. 2008 blev komposten som produceras på Spillepeng kvalitetscertifierad. Sedan 2018 erbjuder även Måsalycke och Hedeskoga kvalitetscertifierad grönkompost.

Sysav har två olika sätt att kompostera: madrass- samt strängkompostering.

Madrasskompostering

Processen för madrasskompostering tar tre år

Det tar tre år för en madrasskompost att bli mogen och klar. Under det första året byggs madrassen upp och det är framför allt under växtsäsongen som det mesta av trädgårdsavfallet kommer in. Materialet krossas till lagom stora fraktioner och läggs i tunna lager över hela madrassens yta och därmed fördelas årstidens variation.  På detta sätt får man en homogen kompost av hög kvalitet.

Strängkompostering

Processen för strängkompostering tar ett år

Inkommande material krossas och läggs upp i strängar. Strängen är cirka dubbelt så bred som hög. Den har olika höjd beroende på vilken maskin som finns tillgänglig och kan lägga upp materialet. Längden avgörs av den plats som finns tillgänglig.

Komposten vänds och luftas

Under komposteringsprocessen bryts materialet ner av mikroorganismer och processen styrs av luftning och bevattning. Kontinuerlig kontroll av syre- och fuktförhållandena sker. Även regelbundna analysprover tas. Den optimala temperaturen i komposten är c:a 50 grader, men när komposten efter varje år vänds och luftas ökar temperaturen till över 70 grader och en hygienisering av komposten sker, vilket innebär att ogräs, växtsjukdomar och skadedjur dör.

Temperaturen sjunker när komposten börjar bli klar

När komposten börjar bli färdig faller temperaturen. Då grovsiktas komposten, som sedan får fortsätta att eftermogna och mikroorganismerna byggas upp för att säkra en hög kvalitet.

Slutligen finsiktas komposten. Sedan kan den antingen blandas med torv och näring till plantjord eller användas som jordförbättringsmedel som den är.

Varför?

Genom att kompostera trädgårdsavfallet drar vi nytta av mull och näringsinnehåll. Komposteringen kräver små insatser i arbete och användning av maskiner. 

Bild

Lyckas i trädgården

Vi har kompostjord och plantjord.

Jord är grunden för lyckad trädgårdsodling. Sysavs säljer jordprodukter för olika ändamål och säljer både i säck och lösvikt.