På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hantering av farligt avfall

Farligt avfall har egenskaper som är farliga för människors hälsa och för miljön.

En långsam förgiftning av naturen är ett av de största hoten mot vår miljö och därför är hanteringen mycket viktig. 

Hantering regleras i huvudsak av miljöbalken men även av andra förordningar och föreskrifter. Sysav har en godkänd anläggning för att ta emot farligt avfall. Här sorteras avfallet och bedöms huruvida Sysav själva ska ta hand om avfallet eller om det måste skickas vidare till andra anläggningar där de har specialutrustning för att ta hand om det farliga avfallet. 

Bild

Vanliga behandlingsmetoder

Det finns många sätt att behandla farligt avfall på. De vanligaste metoderna är återvinning, förbränning med energiutvinning, neutralisation, deponi och så kallad kryo-malning.

Bild

Förorenat vatten

Sysav har möjlighet att själva behandla oljeförorenat vatten och vattenhaltigt avfall som till exempel skurvatten från verkstadsindustrier. Detta tas om hand i vår vattenreningsanläggning. 

Bild

Förorenad jord

Man räknar med att det finns ca 80 000 förorenade markområden i Sverige. Ofta rör det sig om mark där det har legat gamla industrier, men det kan också handla om olika typer av spill, utsläpp och olyckor. 

Bild

Slutförvaring av farligt avfall

Viss sorts farligt avfall går inte att behandla utan måste förvaras (deponeras) på ett säkert sätt så att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Det kan till exempel vara avfall som innehåller höga halter av tungmetaller, askor eller slaggprodukter från vår egen behandling. 

Bild

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

Egenskaper för farligt avfall

Farligt avfall är sådant som finns upptaget i avfallsförordningen, och som har någon eller några av följande egenskaper:

Explosivt
Exploderande
Brandfarligt
Irriterande
Hälsoskadligt
Giftigt
Cancerframkallande
Frätande
Smittfarligt
Fosterskadande
Mutagent
Ekotoxiskt

Exempel på produkter som klassas som farligt avfall

Elektronik
Kemikalier
Batterier
Olja
Färg
Färgburkar
Lim
Rengöringsmedel
Lösningsmedel
Bekämpningsmedel
Läkemedel
Tungmetaller
Smink