På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Så fungerar förbehandlingsanläggningen

I förbehandlingsanläggningen tas olika matavfall omhand och behandlas på olika sätt.

Matavfall i olika form

I anläggningen behandlas i huvudsak hushållens matavfall. Det första steget är mottagning i en tippficka (8), sedan sker den fortsatta behandlingen i anläggningsdelarna (9 -13). Själva produktionen av slurry sker i anläggningens hjärtat (12) - skruvpressen. I anläggningen tas flytande matavfall (1) emot direkt till tank. Förpackat matavfall levereras oftast på pall och består till stor del av dryck och lättflytande mejeriprodukter (6, 7). Här skiljs det flytande livsmedlet från förpackningarna. 

Så här blir det slurry

Matavfallet sönderdelas och blötas upp så att det blir pumpbart i förbehandlingen. Föroreningar som papper och kartong avskiljs i en press. Denna del används för energiutvinning i Sysavs förbränningsanläggning. Slutprodukten är en pumpbar fraktion, som vi på Sysav kallar slurry. Den transporteras till en biogasanläggning för att behandlas biologiskt.  

El och fjärrvärme – en restprodukt

Det som blir kvar som en rest vid förbehandlingen av matavfallet används som bränsle i Sysavs avfallskraftvärmeverk. Den brännbara resten består av förpackningar och annat torrt material. Med en skruvtransportör via en bandvåg forslas den ut till bunkern i avfallskraftvärmeverket som ligger i samma byggnad som förbehandlingsanläggningen. Avfallet förbränns vid hög temperatur och med avancerad rökgasrening. Energi produceras i form av fjärrvärme och elkraft.

Ladda ner broschyr om matavfall

Vill du veta mer om hur matavfallet blir till biogas och biogödsel? Ta en titt i vårt broschyrarkiv. Där finns våra broschyrer, årsredovisningar och annat informationsmaterial.

Så fungerar en biogasanläggning

Så här blir slurryn biogas och biogödsel. Matavfallet från Sysav behandlas i olika biogasanläggningar.

Läs mer