På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Biogas och biogödsel

Tack vare förbehandlingen kan matavfallet användas som en resurs på mer än ett sätt.

En energirik gas

I en biogasanläggning utvinns biogas och biogödsel ur slurryn. Biogas är ett rent och förnybart bränsle och därmed ett viktigt komplement till bensin och diesel. Till stor del består biogasen av den energirika gasen
metan. Eftersom denna inte är fossil utan utvinns från biologiskt material, ökar inte koncentrationen av koldioxid i atmosfären genom användning av biogas.

Utsläppen av kväveoxider, kolväten och stoft blir också lägre än med bensin eller diesel. Det finns särskilda tankställen för just biogas. Den kan också distribueras i samma nät som används för naturgas, som också består av metan.

Alternativ till handelsgödsel

Biogödsel från matavfall har högt näringsvärde och en bra sammansättning av de ämnen grödorna behöver. Biogödseln, som brukar spridas med samma teknik som flytgödsel, innehåller dessutom humus och för jorden nyttiga mikroorganismer.

Genom att gödsla med biogödsel kan man återföra näring och humus som annars hade gått till spillo till kretsloppet. Behovet av handelsgödsel kan minska vilket har flera fördelar. Fosfor som ingår i handelsgödsel är en ändlig resurs och en annan komponent, kväve, är mycket energikrävande att framställa.

Renhet och kvalitetskontroll

Ett väl sorterat avfall och god kontroll i alla led är viktigt för att biogödseln ska hålla hög kvalitet. För att säkerställa att biogödsel kan återföras till produktiv åkermark följer Sysav ett system för kvalitetskontroll av matavfall.

Ladda ner broschyr om matavfall

Vill du veta mer om hur matavfallet blir till biogas och biogödsel? Ta en titt i vårt broschyrarkiv. Där finns våra broschyrer, årsredovisningar och annat informationsmaterial.