På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vårt uppdrag för en bättre miljö

Vi tar emot och återvinner avfall till nyttiga resurser.

Olika slags avfall behandlas utifrån sina specifika egenskaper, med bästa möjliga metoder.

EU:s avfallshierarki, eller avfallstrappa som den också kallas, är en grund för lagstiftning och politik inom avfallsområdet. Avfallshierarkin är i grunden en prioriteringsordning för länderna.

I första hand ska länder förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand återanvända, i tredje hand återvinna och i fjärde hand utvinna energi. Om ingen annan metod kan användas ska avfallet tas ur kretsloppet och deponeras på ett säkert sätt. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Sysav har ända sedan 1974 arbetat med att maximera mängden återvunnet material och energi och minimera mängden deponering. Inriktningen är väl i linje med EU:s prioriteringsordning.

Att förebygga avfall kommer att få allt större betydelse. Sysav gör redan idag flera insatser i syfte att förebygga avfall. Utbildning för kostchefer hur matsvinnet kan minskas är ett exempel.

Kampanjen Four Fit Challenge som syftar till ändrat köpbeteende, är ett annat exempel.

Vi uppmanar till att förebygga mängden avfall i vår skolinformation, i samband med studiebesök och i olika samarbeten.

Sist men inte minst förmedlar vi information om detta i olika medier.

Även inom ramen för återbruk av avfall gör vi insatser. På Återbyggdepån – som vi driver tillsammans med Malmö stad – säljs begagnat bygg- och rivningsmaterial.

Återbrukshuset på den nya återvinningscentralen i Norra Hamnen syftar även den till ökat återbruk.

Vid våra 16 återvinningscentraler uppmuntrar vi besökarna till källsortering av avfall för materialåtervinning. På vår nya återvinningscentral i Norra hamnen testar vi ett nytt koncept för skyltar och benämningar på avfallsslagen. Vår förhoppning är att det leder till ännu bättre sortering.

Genom rådgivning till företagskunder kan mer avfall källsorteras och nya återvinningsprodukter hittas. Bottenaskan från energiutvinningen sorteras och återvinns.  På våra fyra avfallsanläggningar – Hedeskoga, Måsalycke, Spillepeng och Trelleborg – sorteras varje år stora mängder grovavfall och blandat avfall. 90 procent av det eftersorterade avfallet kan återvinnas som material eller energi.

Vi förbehandlar matavfall från hushåll, restauranger, butiker och livsmedelsindustri.

Vi arbetar på olika sätt för att det restavfall som kommer till avfallskraftvärmeverket ska vara så väl sorterat som möjligt. Samtidigt görs effektiviserande åtgärder för att få ut maximal mängd energi.

2,8 procent av det avfall som Sysavkoncernen tog emot 2017 deponerades. Det som hamnar på deponi är restmaterial från olika behandlingsmetoder, askor, slam och farligt avfall som till exempel asbest.

Siffror om återvinning

Ta del av våra återvinningssiffror.

Bild

Vad händer med avfallet?

Läs mer om Sysavs behandlingsmetoder och vad som händer med avfallet efter att det lämnats in till Sysav.