På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

FN:s globala hållbarhetsmål

Under hösten 2015 antog FN:s 193 medlemsstater 17 globala hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030.

Sammanfattning om målen

De 17 nya målen har 169 delmål och är medvetet framtagna för att skifta fokus från ett utvecklingsperspektiv och istället reflektera de bredare frågorna som driver utveckling globalt med fokus på de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna. Skiftet gör att de nya målen både är relevanta för alla världens länder och även för företag då näringslivet lyfts fram som en viktig aktör för måluppfyllnad.

Därför arbetar Sysav med de globala målen

De nya hållbarhetsmålen är ett resultat av en omfattande intressentdialog som FN under två år fört med aktörer från både den offentliga och privata sektorn. Medan målen inte är rättsligt bindande för medlemsstaterna kommer de att fungera som en de facto vägledning för regeringars lagstiftning och incitament på nationell nivå.

Jämfört med milleniemålen ges näringslivet en tydligare roll för måluppfylland av hållbarhetsmålen. Vi tror att denna roll för näringslivet mot de nya målen, och att det kommer att bidra till att företagen får en klarare bild av hur deras verksamhet bidrar, eller hindrar, regeringar i arbetet att uppnå målen.

Utöver detta tror vi att de företag som integrerar de för verksamheten mest väsentliga målen, kommer att ha en konkurrensfördel gentemot de bolag som inte förstår deras bidrag eller har kunskap att se över och anpassa sina strategier.

Sveriges genomförande av Globala målen

I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet, men bistånds- och klimatminister Isabella Lövin och civilminister Ardalan Shekarabi har ett särskilt ansvar för att stödja arbetet. Regeringen har utsett Agenda 2030-delegationen för att stödja och stimulera det svenska arbetet, och föreslå en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande. 

För att de Globala målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – inkluderas. De Globala målen är till för alla och alla måste delta aktivt i genomförandet för att vi ska lyckas.

Så följs målen upp

230 indikatorer har tagits fram för att mäta resultatet för de Globala målen på global nivå. Varje land ska i sin tur ta fram nationella indikatorer och metoder för att mäta arbetet. För Sveriges del är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som kommer få ett uppdrag av regeringen att ta fram nationella indikatorer.

Varje medlemsland i FN får själva välja om de vill rapportera hur de ligger till för att nå målen vid FN:s högnivåforum för arr hållbar utveckling (HLPF), som hålls i New York varje år. Sverige lämnade in sin första rapport under HLPF i juli 2017.

Detta är speciellt med målen

  • De är universella – vilket innebär att de riktar sig till alla världens länder och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
  • Integrerade och delbara – vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat - och framgång krävs inom alla områden för att målen ska uppnås.
  • Inkluderande – har tagits fram genom den mest transparanta och inkluderande processen i FN:s historia.

Gäller alla: ledordet för det Globala målen är att ingen ska lämnas utanför (Leave no one behind). De globala målen ska genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.