Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/Om-oss/Miljo-och-ansvar/Lagstiftning/Lagen-om-offentlig-upphandling/

Lagen om offentlig upphandling

Sysav upphandlar både varor och tjänster. Vid merparten av våra inköp måste vi annonsera och gå ut i någon form av offentlig upphandling. Genom upphandling ingås avtal med leverantörer efter konkurrensutsättning på marknaden.

Sysav följer lagar om upphandling

Eftersom Sysav är ett kommunalägt bolag finns det regler och principer som Sysav måste följa. Det huvudsakliga regelverket är Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen gäller alla offentliga organisationer.

Detta innebär att alla leverantörer och anbud behandlas i enlighet med de grundläggande principer som är grunden för hela regelverket kring offentlig upphandling.

  • Likabehandlingsprincipen - samma information till samtliga leverantörer samtidigt.
  • Icke-diskrimineringsprincipen - förbjudet att exempelvis diskriminera leverantörer med annan nationalitet eller ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
  • Transparensprincipen - upphandlingsprocess och underlag präglas av öppenhet.
  • Proportionalitetsprincipen - krav på objekt och leverantör måste stå i proportion till det som upphandlas.
  • Principen om ömsesidigt erkännande - intyg och certifikat utfärdade av behörig myndighet i annat EU-land ska gälla även i Sverige.

Sysav följer både LOU och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

Sysav lyder också under lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.

Vilket av regelverken LOU och
lagen om upphandling inom försörjningssektorerna som tillämpas bedöms utifrån vilken verksamhet det som upphandlas är avsett för.

Sekretess

Under själva upphandlingen gäller så kallad absolut sekretess. En upphandlande enhet får till exempel inte upplysa om vilka som efterfrågat anbudsinfordran eller förfrågningsunderlag, vilka som lämnat anbud, om anbud inkommit osv.

 

Senast uppdaterat 2018-02-08

Kontakta oss

  • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.