På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lagar och nationella mål

Svensk avfallshantering styrs av lagar, förordningar, nationella planer och mål, EU-direktiv och andra styrmedel.

Sysavs verksamhet utvecklas utifrån mål satta på nationell och regional nivå.

Nationell avfallsplan

Sverige har en nationell avfallsplan, framtagen av Naturvårdsverket, som gäller från 2012-2017. Planens prioriterade områden är:

 • Avfall i bygg- och anläggningssektorn
 • Hushållens avfall
 • Resurshushållning i livsmedelskedjan
 • Avfallsbehandling
 • Illegal export av avfall till andra länder

Åtgärder för att förebygga avfall är också en viktig del i den nationella avfallsplanen.

Lagar och förordningar

Avfallshantering är strikt reglerad i lagstiftningen. Detta är några av de viktigaste lagar och förordningar som gäller för avfallshanteringen.

 • Avfallsförordningen (SFS 2011:927)
 • Förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512)
 • Förordning om producentansvar för förpackningar (SFS 2014:1073)
 • Förordning om transport av farligt gods (SFS 2006:311)
 • Lag om transport av farligt gods (SFS 2006:263)
 • Miljöbalken (SFS 1998:808), särskilt kap 2,9 och 15

Som kommunalt bolag omfattas Sysav även av annan lagstiftning, till exempel lagen om offentlig upphandling.

Bild

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.