Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/foretag/kundservice_foretag/Lamna_avfall/

Lämna avfall på våra anläggningar

Att tänka på innan du levererar avfall

 1. Läs igenom våra allmänna leveransvilkor.
 2. Kontrollera vad som gäller för ditt avfall i sorteringsguiden, till exempel om det krävs förbokning eller särskild dokumentation (deponi och farligt avfall).
 3. Förbered betalning. Vågkort, kreditkort eller företagskuponger.
 4. Om du är osäker är du alltid välkommen att kontakta kundservice. Ha dessa uppgifter tillgängliga: Typ av fordon, sammansättning av avfall, mängd och om möjligt information om hur avfallet har uppstått.

Lämna avfall till deponi

Tänk på detta om du har avfall som ska gå till deponi:

 1. Allt deponiavfall ska karakteriseras. Använd Sysavs Avfallskarakteriseringsblankett. Det är du som kund som ska se till att uppgifterna på blanketten är korrekta.
 2. För att Sysav ska hinna bedöma om avfallet kan tas emot till deponi måste ifylld karakterisering vara Sysav kundservice tillhanda senast tre arbetsdagar innan leverans. Om uppgifter behöver kompletteras eller utredning av avfallet krävs, kan längre tid behövas.
 3. När Sysav godkänt mottagning av avfallet skickas en kopia av karakteriseringen tillsammans med giltighetstid och karakteriseringsnummer till dig.
 4. När avfallet levereras till Sysav ska transportören uppge avfallets karakteriseringsnummer vid invägningen.

Lämna farligt avfall

Förpackning och transport av farligt avfall är starkt reglerad i lagstiftningen. Det krävs anmälan och ibland även tillstånd även vid små mängder farligt avfall och vid transport av elektronikavfall, lysrör och färg. 

 • Transporterar du avfall yrkesmässigt eller transporterar stora mängder avfall under ett kalenderår krävs i de flesta fall tillstånd från Länsstyrelsen.
 • Om du bedriver en yrkesmässig verksamhet där mindre mängder farligt avfall uppkommer räcker det oftast att du anmäler detta till Länsstyrelsen. Anmälan kan även behöva göras vid annan hantering av avfall.

Farligt gods

En del farligt avfall klassas även som farligt gods. För transport av detta krävs bland annat godkänt och märkt emballage samt godsdeklaration. Spillolja, lösningsmedel och dieselolja är exempel på farligt avfall som klassas som farligt gods. 

Aktuella regler finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Farligt gods är ämnen som kan orsaka skada under transport. En del farligt avfall klassas som farligt gods och ska packas i typgodkänt emballage för att få transporteras på väg. Emballage för farligt gods ska också vara märkt med en tydligt präglad UN-kod. Koden är sammansatt av flera delar, varav några kan vara bra att känna till även för dig som är avfallsproducent.

Typgodkänt plastemballage för farligt gods ska vara märkt med uppgift om tillverkningsår (de två sista siffrorna). Typgodkännandet gäller fem år efter tillverkningsmånaden.

Lämna förorenad jord

Föranmäl alltid transporter av förorenad jord

1. Ring alltid och föranmäl på telefon 040-635 18 15.

Lämna livsmedelsavfall

Detta ska du tänka på innan du lämnar livsmedelsavfall:

 1. Kontrollera vad som gäller för ditt avfall i sorteringsguiden, tex om det krävs förbokning eller särskild dokumentation.
 2. Hur livsmedlet är förpackat avgör hur det hanteras,
 3. Livmedel på pall ska alltid föraviseras. Kontaka kundservice.
 4. Vid leverans av animaliska biprodukter kategori 3 ska handelsdokument medfölja.

Lämna sekretessavfall

Detta ska du tänka på innan du lämnar sekretessavfall. Hantering och inlämning ser olika ut beroende på den mängd sekretessmaterial som lämnas in.

 1. Tänk på att avfallet alltid ska vara paketerat i kartong eller säck.
 2. Om du har mindre mängd än 50 kg, kan du lämna sekretessavfallet på Sysavs djurkremering utan förbokning, vardagar kl 8-12.
 3. För mängder över 50 kilo måste en tidsbokning göras. Kontakta Sysavs kundservice för att boka tid. Tänk på att vara ute i god tid för att vara säker på att Sysav kan ta emot avfallet. Avfallet lämnas till Protectormottagningen vid kraftvärmeverket, Malmö.
 4. För snabbare och billigare hantering leverera på EUR-pall. Maxvikt är 250 kilo per kolli, maxhöjd 1,1 meter inklusive pall.
 5. Betalning sker med betalkort eller genom fakturering, om du är kreditprövad kund.
 6. Destruktionsintyg utfärdas vid förfrågan. 

Så fungerar betalningen

På Sysavs anläggningar kan man som kund betala på flera sätt - med förbetalda företagskuponger, via faktura, med vågkort eller med kontokort på plats. 

Sorteringsguide för företag

Senast uppdaterat 2016-07-20 Sysav Industri AB

Kontakta oss

 • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.