Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/Om-oss/Om-foretaget/Styrning-och-finansiering/

Styrning och finansiering

Sysav och dess två dotterbolag ägs av 14 kommuner i södra Skåne.

Bolagsstyrning

Sysavs ägarkommuner är Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Sysavs ägarstruktur säkerställer kommunernas inflytande och skapar stora möjligheter till samarbete kring regionens avfallshantering. Styrelsen i bolagen består av folkvalda representanter från de 14 ägarkommunerna.

Till grund för Sysavs verksamhet finns konsortialavtal, bolagsordning, ägardirektiv, gällande lagar, förordningar och direktiv. Konsortialavtalet reglerar verksamheten och löper på lång tid finns mellan Sysav och ägarkommunerna. Dessutom finns ett särskilt samrådsorgan och en teknisk delegation för politiker och tjänstemän som ansvarar för avfallshanteringen i ägarkommunerna.

Här informeras om och diskuteras tekniska, ekonomiska samt lokala och regionala frågor rörande avfallshanteringen.

Årsstämman

Sysavs högsta beslutande organ är årsstämman, som utgörs av representanter för ägarna. Årsstämman utser bolagets styrelse som ansvarar för organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. 

Styrelsen

Bolagets styrelse består av lägst nio och högst tolv ledamöter samt lägst nio och högst tolv suppleanter. Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Finansiering

Sysav och Sysav Industri ABs intäkter kommer från behandlingsavgifter för lämnat avfall, samt betalning för de produkter företaget säljer, såsom fjärrvärme, el och återvinningsmaterial.

Båda bolagen fungerar som *vinstdrivande företag och subventioneras inte av offentliga medel.

* Med vinstdrivande menas här att skapa tillräckligt med utrymme för nya investeringar. Skulle ytterligare vinst uppstå delas denna ut till ägarna, det vill säga ägarkommunerna. 

Senast uppdaterat 2017-11-08

Kontakta oss

  • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.