Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/Om-oss/Om-foretaget/Fakta-om-Sysav/

Fakta om Sysav

Samtliga siffror är från 2016.

1. Under 2016 tog vi emot totalt 812 000 ton avfall. 55 400 ton av detta var matavfall.

Mottaget farligt avfall uppgick till 47 700 ton. På återvinningscentralerna togs 170 800 ton emot.

2. Sysav samverkar. Vi finns på många arenor: I forskningsprojekt, samarbeten med högskolor och universitet och andra aktörer. Vi samarbetar regionalt, nationellt och internationellt för kunskapsdelning om tryggare och säkrare avfallshantering.

Vi arbetar också för att förebygga mängden avfall. Det sker genom egna kampanjer, information till besökare på våra anläggningar samt till elever i regionen. Under 2016 tog Sysav emot närmare 4 000 personer på studiebesök.

3. Under 2016 gav vi tillbaka. Av det sorterade avfallet återvanns 98 procent som material och energi. De återstående två procenten deponerades för säker förvaring. Energiåtervinning gör det möjligt för oss att leverera 60 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv.

Cirka 43 procent återvanns som andra material, exempelvis möbler, metaller, textil och plast. Av matavfallet producerades 43 500 ton slurry, som blev till biogas motsvarande 3, 2 miljoner liter bensin. På våra återvinningscentraler såldes 173 300 säckar plantjord under året.

Resultat och omsättning

 • Omsättningen för koncernen 2016 var 876 700 tkr
 • Omsättningen för moderbolaget 425 600 tkr

Återvinning

 • Sysavkoncernen tog totalt emot 812 000 ton avfall.
 • Endast 1,9 procent av avfallet deponerades, 98,1 procent återvanns som material och energi.

Produktion av energi

 •  Producerad fjärrvärme/levererad fjärrvärme* 1 341 800 MWh/1 331 900 MWh
 • Producerad el/levererad el* 232 600 MWh/142 500 MWh
 • (*Resterande del av värme och el är egen förbrukning.)
 • Sysav står för cirka 60 procent av fjärrvärmeförsörjningen i Malmö och Burlöv. 

Matavfall

 • 55 400 ton matavfall behandlades i Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall. Av matavfallet producerades 31 550 ton slurry, som blev till biogas motsvarande 2,7 miljoner liter bensin. 

Farligt avfall

 • 12,6 ton samlades in via Farligt Avfall-bilen och 27,2 ton via "Samlaren" - skåp där hushållen kan lämna batterier, lampor och allehanda småelektronik.

Kunder, anställda och besökare

Återvinningscentralerna

 • Antalet besök på återvinningscentralerna var 1 932 628.

Antal anställda

 • 306

Studiebesök

 • Sysav tar emot studiebesök från hela världen. 2016 besökte närmare 4 000 personer våra anläggningar.
Senast uppdaterat 2017-11-08
Tyck till om sidan

Sysavs affärsidé 

Sysav erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Vision 

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Kärnvärden

Kvalitet, trygghet, service

Vill du veta mer?

Vill du få fördjupad kunskap om hur det fungerar på en avfallsanläggning eller hur avfall blir till el och värme? Ta del av våra broschyrer, årsredovisningar och annat informationsmaterial.

Broschyrarkiv

Kontakta oss

 • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.