Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/Om-oss/Om-avfall/Sortering-atervinning-deponering/Deponering/

Deponering

Avfall som inte kan materialåtervinnas, behandlas biologiskt, förbrännas med energiutvinning eller på annat sätt nyttiggöras måste deponeras. Deponering är helt enkelt en slutförvaring av avfall.

På två av Sysavs avfallsanläggningar finns möjlighet att deponera avfall: Hedeskoga avfallsanläggning utanför Ystad och Spillepengs avfallsanläggning i Malmö.

På övriga avfallsanläggningar har deponeringen avslutats på grund av skärpta miljökrav och minskat behov. 

Mycket lite läggs i slutförvar

Av allt avfall som kommer till Sysav är det bara cirka två procent som deponeras. På Sysav pågår hela tiden arbetet med att minimera deponeringen, bland annat genom att utveckla nya metoder för återvinning och att ta tillvara allt fler typer av material.

Strikta regler för deponering

Eftersom det finns strikta regler för vad som får deponeras måste kunder som lämnar avfall till deponi redovisa vad det innehåller. Sysavs personal är också närvarande när avfallet lämnas på deponierna. Sysav har deponier för både farligt och icke farligt avfall.

Eternit kan inte återvinnas

Exempel på farligt avfall som deponeras är förbränningsrester och eternit. Det kan också vara rester från annan behandling, till exempel från sortering av blandat avfall eller slagg från avfallsförbränning.

Avfallet täcks regelbundet med till exempel jordmassor eller slaggrus.

Senast uppdaterat 2017-10-30
Tyck till om sidan
Bild

Säker slutförvaring

Avfall som går till deponi är avfall som varken kan återanvändas eller återvinnas på något sätt. Deponiavfall går till slutförvaring under säkra former. Ett avfall som går till deponi måste karakteriseras, alltså beskrivas. Sysav har mottagning för deponiavfall på Spillepengen i Malmö och på Hedeskoga i Ystad.

Avfallskarakterisering för avfall till deponi
Bild

Gas som bildas tas tillvara

När avfall som innehåller organiskt material, till exempel matrester, täcks över skapas en syrefri miljö där det bildas deponigas. Deponigasen består till stor del av den energirika gasen metan, som också är en stark växthusgas. Gasen samlas upp genom ledningar som lagts i avfallet och används sedan för energiproduktion. Numera läggs inte organiskt avfall på deponi utan behandlas på annat sätt. Deponigasen fortsätter dock att bildas i det gamla avfallet under många år.

Kontakta oss

  • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.