Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/Om-oss/Om-avfall/Farligt_avfall/fororenad_jord/

Förorenad jord

Man räknar med att det finns ca 80 000 förorenade markområden i Sverige. Ofta rör det sig om mark där det har legat gamla industrier, men det kan också handla om olika typer av spill, utsläpp och olyckor.

På Sysav behandlar vi förorenade jordar bland annat med biologiska metoder. Andra sätt att hantera jordmassorna på kan vara förbränning, jordtvätt, stabilisering, siktning eller förvaring, så kallad deponi. Efter behandling används jordmassorna som till exempel utfyllnadsmaterial vid vägbyggen, bullervallar eller som fyllnadsmassor vid deponier.

Olika typer av behandling av förorenad jord:

 

Biologisk behandling

Bilogisk behandling kan man använda för jordmassor som innehåller bensin, diesel, eldningsolja eller liknande oljor. Man tillsätter en näringslösning och syre så bakterierna kan jobba. Det krävs minst 10 grader för att processen ska fungera, därför händer inget under vinterhalvåret med nedbrytningen. Beroende på vilka och hur mycket föroreningar det är i jorden tar det mellan 1 månad upp till 2 år för jorden att bli renad.

Förbränning

Vissa ämnen är mycket svåra att bryta ned biologiskt eller tvätta bort. Det kan vara till exempel gifter som bildas vid ofullständig förbränning (s.k. PAH), PCB (som tidigare använts som tillsats i oljor och fogmassor) och olika typer av bekämpningsmedel. Dessa måste förbrännas under mycket höga temperaturer. Det skickas därför vidare till andra anläggningar där det förbränns i speciella ugnar med mycket höga krav på höga temperaturer. 

Jordtvätt

Till exempel metallskadad jord kan tvättas. Det sker i speciella tvättanordningar, s.k. jordtvättar, som inte finns på Sysav. Om det kommer in jord som behöver tvättas, kan vi antingen beställa hit en flyttbar jordtvätt, eller så skickas jorden vidare till andra anläggningar som är specialiserade på den typen av rening.

Stabilisering

Ibland kan föroreningarna i jorden sitta så löst att de lätt sköljs bort med t.ex. regnvatten. Man brukar säga att föroreningen lakas ut. Exempelvis finns det jordar som är förorenade med olika metaller som lakas ut. För att förhindra detta, finns det olika metoder att stabilisera jorden, vilket betyder att man ”låser fast” föroreningen så att den inte sköljs bort lika lätt. Efter det kan man deponera jorden (det vill säga slutförvara den), eller använda den någon annanstans. Stabilisering sker inte på Sysavs område, utan de jordar som behöver stabiliseras, skickas iväg till anläggningar som är specialiserade på detta. 

Siktning

Vissa förorenade jordmassor innehåller sten och grus i olika storlekar. Det är lättare att rengöra större sten och grus vilket gör att Sysav ibland siktar jorden för att särskilja smågrus från större grus. Man kan då enkelt rengöra en stor del av jordmassorna och skicka mindre avfall till exempelvis rening eller slutförvaring.

Deponi

Det finns förorenade massor där föroreningen inte går att ta bort på något vettigt sätt, antingen för att föroreningen inte går att bryta ner eller förbränna (tungmetaller t.ex.) eller för att det skulle bli alltför kostsamt att ta bort dem. För sådana jordar kan slutförvaring, s.k. deponi, vara det bästa alternativet, men det är då viktigt att detta görs på ett så miljösäkert sätt som möjligt.

Senast uppdaterat 2017-10-30

Kontakta oss

  • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.