Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/Om-oss/Om-avfall/Energi-ur-avfall/Avfall-blir-energi/

Avfall som bränsle

I Sysavs avfallsförbränningsanläggning används avfall som bränsle. Vanliga hushållssopor och annat utsorterat brännbart avfall eldas och blir energi i form av el och fjärrvärme.

Tack vare att det finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät i Malmö och Burlöv kan energin från avfallet tas tillvara på ett effektivt sätt. Cirka 90 procent av husen i de två kommunerna värms med fjärrvärme och Sysav står för 60 procent av den fjärrvärmen.

I kraftvärmeverket produceras även el som distribueras ut på elnätet.

Källsortering i första hand

I första hand sorterar hushåll och företag ut avfall som kan återvinnas som material eller behandlas biologiskt. Farligt avfall och elektronik ska också avlägsnas. Det som är kvar kan förbrännas med energiutvinning.

Rökgasrening och restprodukter

Avfallsförbränningsanläggning har en effektiv rökgasrening och utsläppsvärdena ligger med god marginal under de gränsvärden som finns.

Av förbränningen blir det restprodukter. Slaggen  - det som lämnar ugnen oförbränt, till exempel sten, grus, glas och skrot - kan återvinnas. Aska och slam är också restprodukter från förbränningen. 

Miljönytta

Genom att använda avfallet som bränsle minskas behovet av andra bränslen, till exempel olja och naturgas. Tre ton avfall innehåller ungefär lika mycket energi som ett ton olja. Eftersom en stor del av avfallet består av förnybart material bidrar det inte så mycket till växthuseffekten.

Restprodukterna

 

Aska

Cirka tre viktprocent av avfallet blir torr aska som innehåller kalk, till kalk bundna föroreningar samt tungmetaller. Denna aska transporteras på ett säkert sätt till Langöya i Norge för återvinning.

Slam

Rökgaserna renas i våta reningssteg och därför bildas också en våt restprodukt – slam. Denna deponeras på Spillepeng avfallsanläggning.

Slagg

Ungefär 15-20 viktprocent av avfallet blir kvar som slagg. Den kallas ibland också för bottenaska. Ur slaggen sorteras järnskrot och andra metaller ut och gruset som blir kvar kan användas som täcknings- eller anläggningsmaterial.

Senast uppdaterat 2017-12-15
Tyck till om sidan

Energi från Sysav

Sysavs avfallsförbränningsanläggning har tillstånd att förbränna 630 000 ton avfall per år.  
Anläggningen levererar cirka 1 400 000 MWh fjärrvärme och 250 000 MWh el per år.

Kontakta oss

  • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.