Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/Om-oss/Miljo-och-ansvar/reningavrokgaser/

Rening av rökgaser

Vid förbränning av avfall uppstår rökgas. Reningsprocessen renar gasen och utsläppen kontrolleras regelbundet så att vi ser att vi följer våra gränsvärden.

Rökgasen som bildas vid förbränning i Sysavs avfallskraftvärmeverk renas till i det närmaste 100 procent. Det effektiva rökgasreningssystemet gör att utsläppsvärdena ligger långt under de tillåtna gränsvärdena.

Vid förbränningsprocessen bildas framförallt koldioxid och vattenånga. Rökgaserna består till 99,9 procent av ämnen som finns i luften, det vill säga kväveoxider, vattenånga, koldioxid och syre. Den resterande delen utgörs av:

  • kolmonoxid
  • svaveloxid
  • ammoniak
  • väteklorid
  • stoft
  • organiskt kol
  • väteflourid
  • metaller
  • dioxiner och furaner

 

Långt under gällande villkor

De högsta tillåtna utsläppen till luft från avfallsförbränning regleras av förordningen om förbränning av avfall, som i sin tur regleras av en gemensam lagstiftning inom EU. Vidare måste man ansöka om tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen för att få bedriva den här typen av verksamhet. Detta tillstånd reglerar också villkoren för utsläpp till luft.

Kraven för avfallsförbränning är mycket hårt ställda - och därför är också rökgasreningssystemen på anläggningarna mycket avancerade.  Trots att utsläppen är långt under de lagstadgade villkoren så pågår kontinuerlig aktivitet för att minimera utsläppen ytterligare.

 

Mätning av utsläppen

För att kontrollera att utsläppen inte överstiger de lagstadgade villkoren mäts de kontinuerligt.

Mätning sker både före och efter rökgasreningen. På detta sätt får man en direkt återkoppling hur processer fungerar och resultaten kan användas för att förbättra både förbränningsprocessen och rökgasreningen för att minimera utsläppen.

Några ämnen; metaller, dioxiner och furaner mäts periodvis då dessa ämnen inte kan mätas kontinuerligt utan måste analyseras på ett laboratorium.  Dessa mätningar görs i dagsläget två gånger per år av ett externt, certifierat mätföretag.

Senast uppdaterat 2017-01-24
Tyck till om sidan

Periodiska mätningar

Medelvärden 2015 i mg/(n) tg 11% O2

ÄmneLinje 1 och 2Linje 3Linje 4
Väteflourid (HF) 0,1 0,1 0,1
Kvicksilver (Hg) 0,0007 0,0009 0,0008
Kadmium (Cd) 0,0007 0,0008 0,0008
Tallium (TI) 0,0007 0,0008 0,0008
Antimon (Sb) 0,0008 0,0007 0,0009
Arsenik (As) 0,0007 0,001 0,001
Bly (Pb) 0,009 0,008 0,005
Krom (Cr) 0,002 0,004 0,006
Kobolt (Co) 0,0007 0,0008 0,0008
Koppar (Cu) 0,005 0,005 0,004
Mangan (Mn) 0,029 0,002 0,001
Nickel (Ni) 0,003 0,003 0,004
Vanadin (V) 0,0007 0,0008 0,0008
Dioxiner och furaner, TCDD-ekv 0,006 ng/m3 0,017 ng/m3 0,008 ng/m3

Kontinuerliga mätningar

Medelvärden 2015 i mg/(n) tg 11% O2

ÄMNELINJE 1 OCH 2LINJE 3LINJE 4
Stoft 0,1 0,4 0,4
Väteklorid (HCI) 1,1 0,7 0,4
Kolmonoxid (CO) 27 4,3 10
Svaveloxid (SO2) 1 0,9 6,4
Kväveoxider ( NOx) 99 18 36
Ammoniak (NH3) 6,5 3,5 6,8
Organiskt kol (TOC) 0,3 0,7 0,6

Kontakta oss

  • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.